UniSon - Hajdúsámson - UniWeb
 


 
 
UniWeb Design

    

Község története

 

  

Nyíribrony neve minden bizonnyal személynév eredetű, a mohamedán Ibrachim-Ibrahim-Ábrahám személynévből, illetőleg az Ibrony ennek Ibrahum-Ibrahun változatából származik.
A XIV. század első felében idevaló nemes nevében tűnik fel először. A középkorban jelentéktelen település maradt, a közeli Kemecseiek, Téthyek és Bogdányiak bírták. 1555-ben a három birtokosnak, Téthy Istvánnak, a Kemecsei családnak

és Bogdányi Istvánnak 6 portája volt benne. Ettől kezdve a XVII. század folyamán is a nevezett családok osztoztak egyes részein. A XVIII. század elején Kércsy Sándor volt a legnagyobb földesura, de még ő is a falu jobbágylakóival húzott közös nyilat a határ felosztásakor. A XVIII. században a Kemecsei család birtoka a Megyery családra szállott át, de ezek sem tudták megtartani, mert a jobbágyfelszabadítás táján ismét más kisnemes családok voltak a földesurai. 1849-ben 684 lakója és református anyatemploma volt. Határába olvadt be Büss vagy Nádastelek település, amely a XIV. században lakott hely és a Balog-Semjén nb. Kállayak birtoka volt. Ők Kun Lászlótól kapták, tehát a hely a XIII. század utolsó harmadában már állott. A közeli ibronyi nemeseknek azonban valami joguk lehetett hozzá, mert ezek és a Kállayak hosszan tartó perekben viszálykodtak érte. E per során említik a másik nevét, Nádastelkét. 1435-ben már kétségtelenül néptelen volt. A XVI. század folyamán a részben szántónak és részben erdőnek használt pusztáért Ibrony földesurai és a Kállay család még mindig viszálykodott. A XVIII. században is erdő és puszta föld földesurai az ibronyi nemesek voltak.

Nyíribrony a Baktalórántházi Kistérséghez tartozó 1170 fős település, ahol jelentkeznek a térség foglalkoztatási problémái. A településen 20 % - ot elérő mértékű a munkanélküliség. A munkanélküliséget enyhítik ugyan a település mezőgazdasági jellegéből adódó idénymunkák, azonban azok természetesen nem ösztönzik a településen való maradásra a friss pályakezdőket,

mivel a mezőgazdasági termelés kialakult szerkezete (30- 100 ha területen gazdálkodó családi gazdaságok) miatt nincsenek meg foglakoztatásuk feltételei.

 
Elhelyezkedés
Község története
Köszöntő
Látnivalók